رشته تاسیسات مکانیکی

در دنیای امروز تامین آسایش بشر یکی از هدف های اصلی بوده و سعی شده است با استفاده و به کارگیری تاسیسات مکانیکی، در طراحی و اجرای ساختمان سازی این امر مهم پی گیری شود. لذا فراگیری و شناخت علم تاسیسات مکانیکی برای کلیه دست اندرکاران تاسیسات ساختمانی یکی از مباحث مهم و ضروری محسوب می شود.
هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح، محاسبه، اجرا، راه اندازی، سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تاسیسات گازرسانی ساختمان های مسکونی، راه اندازی و سرویس و تعمیر تاسیسات برودتی خانگی و تجاری، نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی، حرارتی، گازرسانی و برودتی و... آشنا می شوند.

زمینه ها و عناوین شغلی رشته تاسیسات :
- راه اندازی و تعمیرکاری دستگاه های سردکننده خانگی
- راه اندازی و تعمیرکاری سیستم های حرارت مرکزی
- جوشکاری برق و گاز
- لوله کش آب ساختمان
- برق کاری و راه اندازی دستگاه های تاسیساتی با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری
- نقشه کش تاسیسات مکانیکی ساختمان
- طراح، مجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی و تجاری
- نصاب و لوله کش تاسیسات حرارت مرکزی

ادامه مطلب...